Over Pauline

Iedereen is op zoek naar zijn of haar mogelijkheden. Door middel van grenzen opzoeken, vallen en opstaan probeert een ieder zijn eigen weg te gaan.

In deze digitale maatschappij zijn er genoeg voorbeelden te vinden. Deze zijn alleen niet altijd even reëel. Mooie modellen, machomannen noem maar op. Hoe moeilijk is het dan voor kinderen en jongeren om je daar niet aan te meten!

Daarom is het van groot belang dat kinderen en jongeren bouwen aan een sterke identiteit, goede sociale vaardigheden ontwikkelen en weerbaarder worden. Ik wil en kan de jongeren hierbij helpen.

Ik ben Pauline Broeders – Hurkmans, 36 jaar en woon in Gorinchem samen met mijn man en 3 kinderen.

Ik heb de volgende trainingen gevolgd: ‘omgaan met agressie’, ‘diversiteit training’ en ‘training signaleren’.

In 2015 heb ik de Advanced Training mogen volgen. In Nederland zijn er slechts 200 waarvan ik de eer heb er 1 te zijn.
In de advanced training worden docenten opgeleid tot het presenteren van een Een Dag Introductie Training (EDIT) aan school- of organisatieteam.

In 2009 heb ik de training “Rots en Water” gevolgd bij Freerk Ykema,
de grondlegger van deze training.
Sinds 2009 geef ik de training aan middelbare scholieren in Gorinchem, Utrecht, Sliedrecht, Leerdam en Zwijndrecht. Basisscholen in Gorinchem en Leerdam.

In 2010 heb ik de specialisatie training “vrouwen en meisjes” gevolgd.
Deze training is er speciaal voor vrouwen en meisjes in het algemeen maar ook voor dames die om wat voor reden dan ook moeite hebben met bijvoorbeeld grenzen stellen, voor zichzelf opkomen e.d.

In 2012 heb ik de specialisatie “basisschoolbreed” gevolgd.
Deze training is voor alle leerlingen van de basisschool geschikt. Uiteraard is er voor iedere groep een ander programma zodat deze aansluit bij de leeftijd van het kind.

In 2014 heb ik de specialisatie “Kinderen met autismespectrumstoornissen” gevolgd.
Deze training is bedoeld om kinderen met ASS in staat te stellen hun eigen leven te leiden, zo onafhankelijk en zo zelfstandig mogelijk.
De algemene hulpvraag van kinderen met autismespectrumstoornissen wordt als volgt geformuleerd: “Help mij om samenhang te vinden in de vaak chaotische en onvoorstelbare wereld, zo dat ik mijzelf en de wereld beter leer kennen en ermee om kan gaan”.

In het voorjaar van 2013 ben ik opgeleid tot ‘Plezier op School‘ trainer.